فضاسازی مسجد

    پارتيشن در لغت به معني تقسيم کردن و مجزا کردن است مهمترین عملکرد دیوارها، جداسازی کامل یا تقریبی فضاهای مختلف…
    دیوار پوش : جنس MDF / CNC طرح آجر 3 سانتی / ترکیب رنگ کرم . فیروزه ای پنجره گره…
    طراحی و توسعه سایت شرکت فرش سجاده ای محراب نقش | کاری از رویش رسانه