پنج شنبه, 28 -2669 09:22

  تولید

  تولید فرش سجاده ای شرکت محراب نقش کاشان

   

     پس از اینکه طرح توسط مشتری انتخاب شد و یا اینکه طرح جدید توسط طراحان مجربِ محراب نقش طراحی شد مجددأ برای مشتری ارسال می شود و پس از تأیید طرح، طرح برای بافت به قسمت تولید فرستاده می شود و مراحل بافت آن شروع می شود . پس از اتمام  بافت سجاده فرش ها به قسمت آهار و تکمیل فرستاده می شود و مراحل پایانی را درآنجا سپری می کند و  ما مشتری را از تمام مراحل تولید در جریان می گذاریم.

  محتوای بیشتر در این بخش: « حمل پیش تولید »
  طراحی و توسعه سایت شرکت فرش سجاده ای محراب نقش | کاری از رویش رسانه