آیا می دانید حکم فروش فرش مسجد چیست؟

   

  بسیاری از اعضای هیئت امنای مساجد یا خیرین قصد تعویض فرشهای کهنه با نو را دارند، اما حکم شرعی آن را نمی دانند.

  در ادامه با ما همراه باشید تا نظر مراجع مختلف را در این باره بدانید...

  حکم شرعی تعویض فرش های کهنه مسجد با فرش نو

  برای پاسخ دادن به سوالات شما متولیان و هیت امنا ی عزیز پرسش و پاسخ هایی از چند مراجع  مختلف جویا شده ایم در ادامه می توانید پرسش و پاسخ های مراجع  را مطالعه کنید.

  سؤال: فرش‌های برخی از مساجد کهنه شده و در شأن مساجد نیست یا برخی فرشها عتیقه و باارزش است. آیا می توان آنها را فروخت و تبدیل به احسن کرد؟ چون نه می توان فرشها را جمع کرده و استفاده نکرد و نه می توان به خاطر وضعیت نامناسب آن به مساجد دیگر داد.

  حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید: اگر فرش مورد استفاده در همان مسجد نیست . در مسجد دیگر می توان استفاده شود.و در صورتی که قابل استفاده نیست فروش فرش ها مانعی ندارد.

  حضرت آیت الله بهجت نیزمی فرماید: تا موقعی که فرش ها قابل استفاده است فروش آن جایز نیست .در صورتی که قابل استفاده نباشد تبدیل شود به وسیله مورد نیاز برای مسجد.

  حضرت آیت الله مکارم شیرازی: تبدیل کردن فرش ها با احتیاط و دقت کامل جایز است .

  حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: اگر فرش های مسجد به قدری کهنه است که قابل استفاده نمی باشد فروش و تبدیل آن مانعی ندارد ولی فرش های عتیقه باید در مسجد بماند مگر این که بودن آن در مسجد موجب وهن باشد و مجرد عتیقه بودن مجوز فروش نیست.

  حضرت آیت الله سیستانی: متولیان مساجد در صورتی که لازم باشد می تواند آنهارا تبدیل کند.

  حضرت آیت الله سبحانی: اگر فرشی کهنه باشد تبدیل آن جایز است اما فرش های عتیقه باید حفظ شود.

  پرسش:

  اگر هیات امنای مسجد بخواهد فرش ها را عوض کند و این فرش ها را مردم آورده باشند و هیات امنا نداند که این فرش ها که مردم آورده اند هدیه به مسجد یا وقف مسجد است اینجا وظیفه چیست آیا باید تحقیق کنند و همه ی فرش دهنده ها رو پیدا کنند و سوال کنند ؟ یا همین که یقین نداریم مجوز فروش و تبدیل به احسن است؟

  پاسخ:

   وقف باشد یا هدیه در صورتی که قابل استفاده نباشد، و یا ادامه استفاده از آن سبب شود که در آینده نزدیک قابل استفاده نباشد، و یا بر اثر یک دست نبودن ، منظره ناخوشایندی داشته باشد، تبدیل آن به اجناس مشابه مورد نیاز جایز است.

  پرسش:

  چنان چه فرش های مسجد را نذر مسجدی دیگر کرده باشیم و پس از مدتی متوجه بشیم آن مسجد احتیاج به فرش ندارد آیا می توانیم پول آن را به جای نذر بدهیم ؟

  پاسخ: می توانید چیز های دیگر که آن مسجد احتیاج دارد را برای مسجد بخرید.

  پرسش:

  حکم فروش فرش مسجد جهت یک نواخت بودن و جزابیت بیشتر مسجد چیست ؟

  پاسخ :

  چنان چه فرش ها در مسجد وقف باشد جایز نمی باشد ولی اگر ملک آنجا باشد مانعی نیست.

  طرح تعویض فرش های کهنه با فرش نو پیشنهادی ویژه از محراب نقش

  شرکت فرش سجاده ای محراب نقش کاشان بزرگ ترین تولید کنندگان فرش سجاده ای در سراسر ایران  می باشد. یکی از خدمات مهم شرکت محراب نقش تعویض فرش های کهنه مساجد شما با سجاده فرش های نو است .برای زیباتر کردن مساجد و تغییر فضا و معنوی تر کردن مکان های مذهبی، محراب نقش کنار شماست.

   محراب نقش نقشی زیبا برای مساجد شما


  طراحی و توسعه سایت شرکت فرش سجاده ای محراب نقش | کاری از رویش رسانه