تعریف ساده تراکم و شانه ی فرش

  معنای تراکم در فرش چیست؟

  هر فرش دارای دو تراکم است که به تراکم های طولی و عرضی شناخته می شود

  تعداد ریشه یا همان تعداد گره رنگ تراکم عرضی فرش است در یک متر عرض فرش است که یا شانه مشخص میشود

  مثلا یک فرش 500 شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل 500 ریشه بافته شده است.

  به تعداد ریشه در یک متر طولی فرش تراکم طولی گفته می شود که به عنوان مثال فرش 500 شانه در هر متر طولی فرش 500 ریشه بافته شده.

  تراکم طولی همان تراکمی که هنگام خرید مورد توجه است که رایج ترین آن ها تراکم 1000 , 1500 و 2000 است

  در فرش های ماشینی 500 شانه اغلب تراکم 1000 مورد توجه است


  طراحی و توسعه سایت شرکت فرش سجاده ای محراب نقش | کاری از رویش رسانه