سه شنبه, 16 -2668 10:42

  مونتاژ فرش سجاده ای

   از دیگر طرح های شرکت محراب نقش  این است که شما می‌توانید عکس مسجد، حسینیه، نمازخانه ی مدرسه یا ارگان دولتی، امامزاده، مصلی و یا دیگر مکان‌های متبرکه‌ی مورد نظر خود را جهت مفروش شدن با سجاده فرش محراب نقش کاشان برای ما ارسال کنید تا با طرح و رنگ سجاده فرش مورد نظر شما آن را شبیه سازی کنیم؛ در این صورت قادر خواهید بود تا پیش از فرش شدن، پیش نمایشی از طرح‌ها و رنگ‌های مختلف سجاده فرش را همراه با معماری داخلی مسجد یا نمازخانه ی خود مشاهده کرده و راحت‌تر بتوانید تصمیم گیری کنید.

  نحوه‌ی صحیح عکس گرفتن از مسجد یا نمازخانه جهت شبیه سازی:

  نکته‌ی مهم: سعی کنید زمانی عکس بگیرید که محوطه‌ی داخل نمازخانه کاملا خالی باشد وکسی در مسجد حضور نداشته باش

   

  عکس حالت اول:

  در آخرین ردیف یا صف نماز به سمت قبله (کاملا روبه روی محراب یا امام جماعت) بایستید و یک عکس با کیفیت بگیرید.

  نمونه‌ی صحیح را در عکس روبرو می‌توانید مشاهده کنید.

   
   
   

  عکس حالت دوم:

  کاملا عمود بر قبله بایستید و تا آخرین نقطه‌ی ممکن عقب بروید و یک عکس با کیفیت بگیرید.

  نمونه‌ی صحیح را در عکس روبرو می‌توانید مشاهده کنید.

   
   
   
   

  توضیحات لازم همراه با عکس و نحوه‌ی ارسال

  پس از آماده کردن عکس، آن را به همراه توضیحاتی که شامل طرح و رنگ فرش مسجد مورد نظرتان جهت شبیه سازی می‌باشد، از طریق روش‌های زیر برای ما ارسال کنید.

  شماره  تلگرام:
  09133617256
  09133899519

  نمونه ای از طراحی های انجام شده

   

   

  طراحی و توسعه سایت شرکت فرش سجاده ای محراب نقش | کاری از رویش رسانه